Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies ale nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji. Zgadzasz się ich użycie poprzez ustawienia swojej przeglądarki.

Lucy Minerals

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu
www.lucyminerals.net jest firma Home Market, ul. Piastów 63/4, 70-332 Szczecin, Nip:852-191-59-99.   (e-mail): biuro@lucyminerals.net, zwana dalej “Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.

2. Nazwy pisane wielką literą, rozumiane są zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.lucyminerals.net

§ 2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe są przetwarzane, w celu realizacji transakcji sprzedaży w Sklepie, marketingu, odnoszącego się do własnych produktów i usług, a mogącego odbyć się w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes firmy. Dane w tych celach przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Jeżeli Klient wyrazi dodatkową zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również, w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, lub wykonywania telefonicznych połączeń, w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym reklam kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

3. Jeżeli zachodzi konieczności dostarczenia zamówienia, dane osobowe, mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom, wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 roku ).

5. Podawanie wszelkich danych jest dobrowolne, ale podawanie danych osobowych w oznaczonych polach, jest warunkiem koniecznym do składania zamówień, W przypadku nie podania wymaganych przez Sklep danych, nie będzie możliwości składania zamówień w Sklepie.

6. Dane osobowe mogą być użyte w formie profilowania, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dzięki temu będzie przypisanie danej osobie profilu, kierunkowanie decyzji, bądź analizy jej preferencji, zachowań i postaw.

7. Administrator chroni dane osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane będą:
   a. przetwarzane bez łamania prawa,
   b. zbierane w celach nie wykraczających poza prawo i nie będą dalej przetwarzane niezgodnie z tymi celami,
   c. poprawne i odpowiednio gromadzone dla celów, w jakich są przetwarzane. Będą również przechowywane w postaci umożliwiającej zidentyfikowanie osób, których dotyczą i nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

8. W celu zrealizowania Sprzedaży, Sklep może udostępniać zebrane od Usługobiorcy takim podmiotom przewozowym jak: DHL, InPost oraz Poczta Polska.

9. Administrator chroni dane Klientów bezpośrednio odwiedzających Sklep www.lucyminerals.net, ale również Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje dane osobowe, z wykorzystaniem witryny internetowej https://www.facebook.com i serwisów oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym subdomeny, wersje w innych językach, oraz widżety lub wersje mobilne, gdzie działanie oparte jest o zasady znajdujące się w zakładce https://www.facebook.com/legal/terms, a są podawane przez Facebook Inc. czy Facebook Ireland Limited (zwanym: „Serwis Facebook”), poprzez funkcje Facebook Lead Ads, mającej na celu marketing bezpośredni produktów lub usług Sklepu.

10. Warunki polityki prywatności Serwisu Facebook, znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/policy.php.

11. Administrator nie może wpływać na treści regulacji prawnych Serwisu Facebook, jak też danych osobowych.

 

§ 3 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

1. Osoba, która podała swoje dane osobowe może mieć wpływ na  treść swoich danych osobowych, może je modyfikować, usuwać, nakładać ograniczenia przetwarzania. Może przenosić dane, ma prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego za jego zgodą, przed cofnięciem takiej zgody

2. W celu realizacji swoich uprawnień, o których mowa w pkt 1, Klient może wysłać stosowną wiadomość e-mail, na adres: biuro@lucyminerals.net.

 

§ 4 PLIKI “COOKIES”


1. Sklep używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności te wymagających autoryzacji.

3. W ramach Sklepu zastosowane są trzy grupy plików „cookies”: Wyróżniamy Cookies sesyjne”, „Cookies stałe” i „Cookies analityczne”.
   1.1. „Cookies” „sesyjne” są to pliki tymczasowe, które umieszczone są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy, do momentu wylogowania (wyjścia ze Sklepu).
   1.2. „Stałe” pliki „cookies” umieszczone są na urządzeniu Usługobiorcy na czas zgodny z ich przechowywaniem, albo do czasu ich wykasowania przez Klienta.
   1.3. „Cookies” „analityczne” są stosowane dla lepszego poznania interakcji Usługobiorcy, w ramach funkcjonowania Sklepu, po to by lepiej dopracować jego układ. “Analityczne” „cookies” zawierają informacje jak Klient korzysta ze Sklepu, informacje ze strony, z jakiej Usługobiorca wszedł do Sklepu, oraz liczbie, czy wizytach Usługobiorcy na stronach Sklepu. Znajdują się takie informacje jak długości czy czasy sesji. W tych Informacjach nie zawierają się konkretne dane osobowe Klienta, a są one wykorzystywane do wykonywania statystyk korzystania ze Sklepu.

4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania, odnośnie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia, poprzez ich uprzedni wybór ustawień w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

§ 5 GOOGLE ADWORDS


1. Google AdWords używa technologii „cookies”, to jest plików tekstowych zamieszczanych na urządzeniach Klienta, po to, aby witryna www.lucyminerals.net mogła oceniać poprawność i skuteczność przeprowadzanej kampanii reklamowej, przy użyciu sieci AdWords. Google zamieszcza na swoich serwerach dane uzyskane, z umieszczenia na urządzeniach plików cookies i wykorzystuje  te informacje, po to aby tworzyć raporty, czy świadczyć inne usługi związane z ruchem i wykorzystywaniem Internetu. Google zastrzega sobie też przekazywanie tych informacji osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić z wynikających bezpośrednio przepisów prawnych, lub jeśli osoby takie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

2. Dane takie stanowić będą tylko materiały do analiz statystycznych lub mechanizmów służących korekcie błędów systemowych.

3. Jeżeli Klient nie zgadza się na zamieszczanie na swoim komputerze, tablecie, lub smartphonie pliki cookies, w razie chęci jest w stanie zablokować ich zamieszczanie, poprzez odpowiednią  konfiguruję swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe instrukcje zmian konfiguracyjnych są w plikach pomocy przeglądarek internetowych.

4. Jeżeli Klient wyraża zgodą na zamieszczanie plików cookies Google, na urządzeniach, lecz po skończeniu wizyty na stronie www.lucyminerals.net chce je wykasować, to usuwa je bez ryzyka, a szczegóły jak to wykonać są w zasobach pomocy przeglądarek internetowych.

 

§ 6 GOOGLE ANALITICS


1. Strona www.lucyminerals.net wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl).

2. Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na stronie internetowej www.lucyminerals.net, są z reguły przekazywane na serwery firmy Google w USA i tam gromadzone.

3. W razie włączenia funkcji anonimizacji adresów IP, na tej stronie adres IP Klienta jest skracany przez firmę Google, przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, lub innych członków umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, na serwery firmy Google w USA przesyłane są pełne adresy IP i tam dopiero skracane.

4. Anonimizowany adres IP z przeglądarki Klienta, poprzez Google Analytics, nie jest łączony z pozostałymi informacjami, które są w posiadaniu Google. Usługobiorca może uniknąć wysyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google. Można to wykonać, ściągając i instalując wtyczkę do przeglądarek, dostępną na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

5. Klient może także wykorzystać ten link, po to aby zablokować zapisywanie danych przez Google Analytics na wskazanej stronie. W urządzeniu Klienta zapisywane będzie wówczas ciasteczko opt-out. Po skasowaniu plików cookie trzeba ponownie użyć linka.

 

§ 7 RETARGETING

1. Strona www.lucyminerals.net korzysta z tzw. technologii retargetingu, która jest wykorzystywana, po to aby Klienci mieli lepszą ofertę internetową.

2. Retargeting pozwala na danie Klientom, którzy zainteresowali się Sklepem i Produktami, spersonalizowanej reklamy na stronach internetowych partnerów Sprzedawcy. Wyświetlanie ukierunkowanej, związanej z zainteresowaniami Usługobiorcy reklamy, zazwyczaj jest dla niego atrakcyjniejsze od reklamy, która nie ma  takiego indywidualnego związku. Generowanie takich materiałów reklamowych na stronach partnerów Sprzedawcy, opiera się na technologii ciasteczek ale też na analizowaniu zachowania Klienta. Ta forma reklamy realizowana jest całkowicie anonimowo.

3. Podczas korzystania z naszej strony internetowej stosowane są ciasteczka, które służą do gromadzenia, zapisywania i wykorzystania danych dotyczących zachowania Usługobiorcy. Ponadto dane Usługobiorcy zawarte w ciasteczkach są przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki i przykładowo wykorzystywane podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej.

4. W ramach retargetingu i reklamy bannerowej Sklep korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują na stronie www.lucyminerals.net pliki cookie. Są to następujące firmy: Google Adwords, Criteo, Awin.

 

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zapewnia ochronę danych Klienta, proporcjonalnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a zwłaszcza chroni dane, przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, kradzieżą takich danych przez osobę nieupoważnioną, a także przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów. Chroni także przed nieautoryzowaną ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W szczególności Usługodawca korzysta z certyfikatu SSL, który gwarantuje, że komunikacja pomiędzy urządzeniem Klienta, a stroną www.lucyminerals.net jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.

2. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieupoważnione, wszelkich danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.lucyminerals.net, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w zakresie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 10 grudnia 2020 roku.